POSZUKIWANA POZYCJA! "Wilk"
Henryk Okarma

Książki » Zwierzyna

Cena:50.00
Ocena:2.70, Głosów:40

Celem tej książki jest, jak zwykle w monografiach naukowych, przybliżenie Czytelnikom najnowszego stanu wiedzy o biologii i ekologii gatunku. Jednak dla mnie równie  ważny jest cel drugi, czyli pokazanie jak diametralnie w ciągu zaledwie dwóch dziesięcioleci zmieniła się na świecie  dominująca koncepcja ochrony wilka: od walki o jego zachowanie za wszelką cenę jako symbolu całej ochrony przyrody do uznania, że to nie prawna ochrona, ale przede wszystkim akceptacja społeczna jest kluczem do zachowania tego drapieżnika dla przyszłych pokoleń.
Wilka musimy bowiem odmitologizować, traktować jako normalny element ekosystemu przyrodniczego ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami jego obecności. Jeżeli tak się stanie to jestem spokojny o los tego gatunku w Polsce, a cytowany wyżej fragment będzie już tylko historią.