POLOWANIE TURYSTYKA REKREACJA 
SUWAŁKI

Biuro polowań posiada koncesję Ministra Ochrony Środowiska i ZNL nr DLŁ - 752/112/96 oraz jako organizator turystyki figuruje w Centralnym Rejestrze Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki pod numerem 01879.

Polowanie na jelenie - byki

    Najbardziej atrakcyjne polowania na jelenie-byki przypadają na okres drugiej połowy września w czasie rykowiska i dotyczy to w szczególności łowisk Puszczy Augustowskiej, Piskiej, ale też w niektórych łowiskach leśnych na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki poprawie gospodarowania populacją jelenia coraz więcej myśliwych ma szczęście spotkać starsze byki o pięknej formie typowej dla jelenia mazurskiego i dużej masie wieńca przekraczającej 8 i więcej kilogramów.

    Polowania na jelenia-byka w okresie rykowiska należą do najbardziej atrakcyjnych polowań. Optymalny okres tych polowań to 15-25 wrzesień a najatrakcyjniejsze łowiska to Puszcza Augustowska, Puszcza Piska, Lasy Skaliskie k/Węgorzewa i łowiska leśne w powiecie giżyckim. Oferujemy również zakwaterowanie w pensjonatach i na kwaterach u myśliwych bezpośrednio w łowisku, bądź w niedalekim sąsiedztwie.

Cennik polowań 2020 - 2021

Okres polowań na byka:
od 21 sierpnia do końca lutego

Opłata za odstrzał jelenia - byka o wieńcu:


Waga wieńca Cena ( w euro )
do 2 kg 270 €
od 2,01 do 2,50 kg 500 €
od 2,51 do 3,00 kg 600 €
od 3,01 do 3,50 kg 700 €
od 3,51 do 5,00 kg 800 €
od 5,01 do 6,00 kg 1100 €
od 6,01 do 7,00 kg 1400 €
od 7,01 do 8,00 kg 1800 €
powyżej 8,00 kg 2400 €
Jeleń - byk postrzelony 600 €
Jeleń - szpicak 250 €