POLOWANIE TURYSTYKA REKREACJA 
SUWAŁKI

Biuro polowań posiada koncesję Ministra Ochrony Środowiska i ZNL nr DLŁ - 752/112/96 oraz jako organizator turystyki figuruje w Centralnym Rejestrze Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki pod numerem 01879.

Na Białorusi

    Oferujemy bardzo atrakcyjne dla polskiego myśliwego polowania na Białorusi we wszystkich 6 obwodach: brzeskim, witebskim, homelskim, grodzieńskim, mińskim i mohylewskim . W okresie jesienno-zimowym na łosia, jelenia, dzika, a wiosenne polowania na tokach głuszca i cietrzewia.

    Proponujemy bogate i różnorodne przyrodniczo łowiska leśne i wodno-błotne w 78 Państwowych Gospodarstwach Leśnych podległych Ministerstwu Gospodarstwa Leśnego Białorusi daje to gwarancję dobrej organizacji i efektywnych polowań.

UWAGI PRAKTYCZNE:
Do wyrobienia wizy potrzebny jest:
1.  Wypełniony przez klienta kwestionariusz wizowy ( do pobrania na stronie konsulatu Republiki Białoruś)
2. Dołączone zdjęcie
3. Ważny paszport
4. Upoważnienie ( imienne dla pracownika biura) na załatwienie wizy w konsulacie białoruskim.    Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji, czyli  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Policji,  a  na  obszarze  m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji. O wydanie zezwolenia ubiega się myśliwy osobiście, na podstawie, zaproszenia wydanego przez kontrahenta zagranicznego.

Wyrobienie zezwolenia na wywóz broni i amunicji trwa od 7 do 14 dni w zależności od  sprawności komendy.

Broń powinna być zapakowana w sztywny futerał. Zgodnie z przepisami lotniczymi amunicja nie może być zapakowana w futerale z bronią. Zaleca się pakowanie amunicji do metalowej skrzyneczki.


Polowanie na łosie

Polowanie na łosie byki organizowane są najczęściej w czasie bukowiska , ale najbardziej rozpowszechnioną metodą polowania na byki jest podchód i zasiadka na wieczornych i porannych wyjściach. Łosie wykształcają najczęściej rosochy w formie badylarza i pól łopatacze. Średnia waga poroża waha się pomiędzy 7 a 11 kg , chociaż co roku padają również byki o wadze przekraczającej 12 kg. Zdarzają się również mocniejsze o wadze poroża do 15 kg.

 • Polowania organizowane są dla grup 2 – 4 myśliwych.
 • Dojazd: Samolot, samochód, pociąg Wielkość grupy: 2-4 myśliwych
 • Na życzenie klientów jest możliwość zwiększenia liczby dni polowania na Białorusi
 • Oferta cenowa: 3 dni pobytu, 3 dni polowania, wszelkie transporty podczas polowania, wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie polowania, przygotowanie polowania, praca podprowadzających oraz inna obsługi w trakcie realizacji polowania, wstępna preparacja trofeów
 • Cena polowania zależy od ilości myśliwych biorących w nim udział.

W cenie nie jest zawarte:

 • Koszty zakupu biletów samolotowych w relacji
 • Warszawa- Mińsk- Warszawa
 • Pobyt osoby towarzyszącej
 • Dodatkowy dzień polowania
 • Dopłata do pokoju 1- osobowego
 • Transport do i z łowiska
 • Koszty manipulacyjne (wystawienie wymaganych dokumentów na wywóz trofeów, wystawienie zezwolenia na wwóz broni i amunicji na Białoruś, koszty biurowe, wiza)
 • Koszty biurowe, wiza, zaproszenie za osobę towarzyszącą
 • Koszty ew. odprawy weterynaryjnej w Polsce Polsce ( opłata do podania do GDOŚ -82 zł-płatne na konto GDOŚ )

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 798-515-714

Cennik - odstrzał łosia (byk)
Okres polowań 20 sierpnia - 30 września

Opłata za odstrzał według wagi rosoch wraz z czaszką
(w tym: kością nosową, potyliczną oraz górną szczęką) bez żuchwy


Waga rosoch Cena ( w euro )
do 4,99 kg 650 €
od 5,00 do 5,99 kg 835 €
od 6,00 do 6,99 kg 1230 €
od 7,00 do 7,99 kg 1750 €
od 8,00 do 8,99 kg 2530 €
od 9,00 do 9,99 kg 3402 €
10.00 kg i więcej 4452 €
postrzelenie byka 600 €
klępa 580 €
łoszak 350 €

Polowanie na wilki

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty polowania na wilki. Polowanie na wilki należy do bardzo wyjątkowych okazji. Pomimo zniesionego okresu ochronnego, a tym samym możliwością pozyskiwania tego drapieżnika w ciągu całego roku, polowanie odbywa się zasadniczo w okresie zimowym, przybierając formę zasiadki lub polowania z fladrami. Obie metody dają w tym okresie bardzo dobre rezultaty, a towarzyszący im urok zimowej kniei potęguje jakość doznanych przeżyć. Polowanie z zasiadki wymaga od myśliwego doświadczenia, cierpliwości, opanowania oraz idealnego wprost spokoju, ponieważ wilk jest zwierzęciem niezwykle czujnym i ostrożnym. Łowy kończą się sukcesem, jeżeli myśliwy swoim doświadczeniem łowieckim pokona zmysł słuchu, wzroku, węchu oraz instynkt samozachowawczy zwierzęcia. Do polowania z użyciem flader należy poczynić natomiast odpowiednie przygotowania. Należy uprzednio otropić ostęp, stwierdzić ile wilków w nim zaległo, a następnie przy zachowaniu największej ciszy otoczyć cały tereny fladrami, pozostawiając luki, przy których ustawia się myśliwych. Środek miotu przeczesuje wówczas kilku naganiaczy podejmując otropione wilki. Zwierzęta ruszone z legowiska przedzierają się w kierunku, w którym postępuje naganka, natrafiają na fladry i przemieszczają się wzdłuż nich w kierunku rozstawionych uprzednio myśliwych. Do wilka strzela się zarówno kulą jak i śrutem, pamiętając przy tym aby strzał śrutowy oddawany był do boku, ponieważ oddany na sztych , szczególnie od tyłu jest prawie zupełnie nieskuteczny. Celny strzał kulą w przypadku precyzyjnego jej ulokowania zawsze przynosi oczekiwany rezultat. Polowanie to urządza się najczęściej w okresie od listopada do końca lutego, na białej stopie, najlepiej po ponowie. W przypadku polowań na wilki proponujemy minimum 3 dni polowania. Termin polowania może być również wydłużony, w zależności od życzenia klienta.

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 798-515-714
Cennik - odstrzał wilka
Okres polowań przez cały rok


Wilk Cena ( w euro )
odstrzał 600 €
postrzelenie 300 €